Brief aan de voorzitter van de AWT met een reactie op het AWT-advies Wisselwerking tussen zachte en harde kennis: benutting van alfa- en gamma-kennis in van oudsher bèta-dominante sectoren

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

1998 | gratis