Brief d.d. 26 november 1999 aan het Dagelijks bestuur KNAW over de verdeling van de (financiële) middelen over de wetenschapsgebieden in het kader van de Vernieuwingsimpuls

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

1999 | gratis