Briefadvies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de notitie 'Naar een open hoger onderwijs'