Briefadvies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de notitie 'Naar een open hoger onderwijs'

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2000 | gratis