Briefadvies aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) inzake beleidsvoornemens Dierproeven (2007)