Briefadvies aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) inzake evaluatie van de Wet op de Dierproeven (WOD)

Commissie Dierproeven en Biotechnologie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2005 | 4 pagina's | gratis