Briefadvies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake het advies Over de top. Duidelijkheid door differentiatie (oktober 2002) van de Werkgroep Topmasters

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2002 | 2 pagina's | gratis

Briefadvies waarin het bestuur van de KNAW nader ingaat op het advies Over de top. Duidelijkheid door differentiatie (oktober 2002) van de Werkgroep Topmasters. Het briefadvies concentreert zich op dat deel van het advies van de Werkgroep Topmasters dat gaat over het PhD-traject.