Wereldoriëntatie in het primair onderwijs

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2013 | 4 pagina's | gratis

De KNAW maakt zich zorgen om de dalende prestaties van basisschoolleerlingen op het terrein van de wo-vakken, en schetst hiertoe een aantal oplossingsrichtingen.