Chemie achter de dijken

Uitvindingen en uitvinders in de eeuw na Van 't Hoff

Bekkum, H. van, Reedijk, J. (red.); Rozendaal, S. (eindred.)

2001 | vii + 168 pagina's | ISBN 90-6984-332-3 | gratis

Ter gelegenheid van het feit dat het in 2001 honderd jaar geleden is dat Van 't Hoff de Nobelprijs kreeg, verscheen in oktober 2001 het boek Chemie achter de dijken. Deze gezamenlijke uitgave van KNAW en KNCV presenteert ongeveer 70 belangrijke Nederlandse uitvindingen en ontdekkingen in de chemie gedurende de afgelopen eeuw. Chemie achter de dijken laat u zien dat chemie een vak is met velerlei toepassingen, van high-tech tot huis-tuin-en-keuken. Duurzaam hout, chirurgisch hechtmateriaal en de kunstnier, materiaal voor brandweerpakken of sportschoenen, antidepressiva, vliegtuigen, zoetstoffen en vitamines, diesel en benzine, vaccins en veevoer allemaal zaken waarbij vindingen van Nederlandse bodem een rol speelden bij hun ontwikkeling of toepassing. Velen zullen verrast zijn hoe groot de betekenis van de Nederlandse chemie is geweest voor de wereld zoals wij die nu kennen. Chemie achter de dijken biedt in korte artikelen een gevarieerd beeld van het chemisch onderzoek in de afgelopen eeuw. De teksten zijn uitdrukkelijk geschreven voor de niet-specialist met slechts een basale kennis van de scheikunde. Een aantal portretten van 'echte uitvinders' laat zien hoe zij door speurzin en creativiteit tot nieuwe vindingen kwamen. Uitvindingen blijken vaak gedaan te zijn door diegenen die behalve over veel technische kennis beschikten over verbeeldingskracht en het vermogen onverwachte verbanden te leggen in het voetspoor van Van 't Hoff. Het boek is aantrekkelijk vormgegeven, met vele kleurenillustraties. Het is bedoeld voor alle geïnteresseerden, en kan ook worden gebruikt in het kader van het studiehuis . U vindt in dit boek ook een literatuurlijst en verwijzingen naar relevante websites.

Hieronder vindt u vier artikelen in pdf-formaat.

Zie voor meer artikelen het dossier 'Chemie achter de dijken' op de website van Kennislink.