De Januskop van de wetenschapsgeschiedenis

Theunissen, Bert

2006 | 20 pagina's | ISBN 90-6984-474-5 | gratis

Oratie van Akademie Hoogleraar B. Theunissen over de ontwikkelingen in het Utrechtse onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis en over het wetenschapshistorisch onderzoek in Nederland. Dr. B. Theunissen is als UHD verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht.