De ondernemende overheid - Mythes over publiek versus privaat ontkracht

Journalistiek verslag van KNAW-symposium, georganiseerd in samenwerking met de ministeries van EZ en OCW op donderdag 6 april 2017, Den Haag

Arno van ’t Hoog

2017 | 6 pagina's | gratis