De toekomst van het Nederlands Landschap

Themabijeenkomst. Wetenschappelijke bijdragen aan de toekomstige landschapskwaliteit

Bouma J., J.B. Opschoor en L.A. Groen (redactie)

2008 | 76 pagina's | ISBN 978-90-6984-529-6 | gratis

De laatste jaren neemt de zorg toe over het kwaliteitsverlies van het Nederlandse landschap. De aanleg van bedrijventerreinen, woonwijken en wegen leidt tot aantasting van voor Nederland karakteristieke landschappen die vaak niet meer te herstellen zijn. Recente nationale wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en het bodembeleid, en nieuwe Europese richtlijnen op het gebied van water, bodem en habitat onderkennen weliswaar het belang van een duurzame ontwikkeling, maar het blijft moeilijk om bestaande, met economische groei verweven, ontwikkelingen in het landgebruik te beïnvloeden.