De werking van het EG-Verdrag in privaatrechtelijke verhoudingen

Opmerkingen over directe en indirecte horizontale werking van het primaire gemeenschapsrecht

A.S. Hartkamp

2009 | 32 pagina's | ISBN 978-90-6984-584-5 | gratis