Duurzaamheid duurt het langst

Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

Verkenningscommissie energieconversieonderzoek, ingesteld op initiatief van de Raad voor Technische Wetenschappen

2007 | xviii + 126 pagina's | ISBN 978-90-6984-526-5 | gratis

In dit verkenningsadvies maakt de KNAW keuzes voor toekomstig natuurwetenschappelijk energieonderzoek.

Nederland speelt internationaal weliswaar een vooraanstaande rol op het terrein van energieonderzoek, maar deze rol kan nog aanzienlijk versterkt worden door het doen van gerichte keuzes voor toekomstig onderzoek. Keuzes die gericht zijn op een duurzaam energiegebruik in de toekomst.

In dit advies bespreekt de KNAW Verkenningscommissie energieconversieonderzoek van alle opties (van biomassa tot kernenergie) hoe goed gericht wetenschappelijk onderzoek een duurzame energietoekomst dichterbij kan brengen en maakt ze heldere keuzes voor Nederlands onderzoek in een internationale context.