Ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2016 | 96 pagina's | ISBN 978-90-6984-709-2 | With a summary in English | gratis

De KNAW adviseert om voor informaticaonderzoek ethische beoordelingscommissies in te stellen, met gebruik van ervaring uit de medische disciplines. Als deze commissies samenwerken, van elkaar leren en elkaars kennis delen, ontstaat een gezamenlijk, transparant en herkenbaar beoordelingskader.

Ondanks een ethische beoordelingscommissie zijn volgens het advies individuele wetenschappers altijd zelf verantwoordelijk voor de omgang met mogelijk ethische en juridische dilemma’s in hun onderzoek. Het adviesrapport doet een aantal aanbevelingen om onderzoekers daar zich meer bewust van te maken, zoals het opstellen van een gedragscode, de aanstelling van een ethisch adviseur en ethiek en integriteit tot een verplicht onderdeel te maken van de opleiding tot onderzoeker.

De KNAW verwacht dat het opstellen van ethische beoordelingskaders ook voor andere disciplines een inspiratiebron is.