Factsheet mens- diercombinaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2019 | 56 pagina's | ISBN 978-90-6984-734-4 | gratis

De KNAW heeft een factsheet gemaakt over mens-diercombinaties. Het betreft cybriden en chimeren. De komende tien jaar zal onderzoek op dit terrein ongetwijfeld nieuwe medische inzichten opleveren en wellicht tot nieuwe medische behandelingen leiden.

Voor de langere termijn is de hoop dat er organen voor transplantaties mee kunnen worden gemaakt. De factsheet is opgenomen in een advies van de Gezondheidsraad, die minister Hugo de Jonge (VWS) informeert over eventuele wijzigingen in de Embryowet.