Geïntegreerd aardwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke ordening

Een voorstel voor een raamprogramma

Raad voor Aarde en Klimaat

2008 | 58 pagina's | ISBN 978-90-6984-543-2 | gratis