Geschiedenis op school

Zes voordrachten over geschiedenisonderwijs

Boer, P. den, Muller, G.W. (red.), Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

1998 | 112 pagina's | ISBN 90-6984-212-2 | gratis

Sinds er op school geschiedenis wordt onderwezen, is er gediscussieerd over de aard en de inhoud van het geschiedenisonderwijs. De nieuwe opzet van de tweede fase van het voortgezet onderwijs heeft de discussie over het geschiedonderwijs de laatste tijd weer los doen barsten. Het aloude twistpunt daarbij is: moet de nadruk in het onderwijs liggen op het aanleren van vaardigheden of de overdracht van historische feiten, het geschiedverhaal? In deze bundel buigen historici en pedagogen uit het wetenschappelijk en voortgezet (geschied)onderwijs zich over het dilemma tussen feiten en vaardigheden en over de verhouding tussen onderwijs en wetenschap, tussen school en universiteit.

Met bijdragen van: P. den Boer, H.W. von der Dunk, Maria Grever, G.A. Kohnstamm, Joke van der Leeuw-Roord, Riemke Leusink en G.W. Muller.