Gezondheidsonderzoek: het investeren waard

Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)

2007 | 32 pagina's | ISBN 978-90-6984-515-9 | gratis

Op verzoek van de minister van OCW heeft de Raad voor Medische Wetenschappen van de KNAW onderzocht welke investeringen nodig zijn in het gezondheidsonderzoek in Nederland. De Raad adviseert meer te investeren in alle vier de fasen van het gezondheidsonderzoek (basaal, translationeel, klinisch en gezondheidswetenschappelijk). Daarbij dient kwaliteit als leidend selectiecriterium te worden gehanteerd. De ruim vijftig buitenlandse referenten, die de Akademie heeft geraadpleegd, waren unaniem lovend over de kwaliteit van het Nederlandse gezondheidsonderzoek. Maar daarvoor blijven structurele investering in het gezondheidsonderzoek nodig. Bovendien zal het onderzoek steeds meer multidisciplinair van aard worden. Daarmee moet bij de inrichting van het onderzoek en in het universitaire curriculum geneeskunde rekening worden gehouden.