Grensoverstijgend

Kansen en belemmeringen voor interdisciplinair academisch onderwijs

De Jonge Akademie

2018 | 76 pagina's | ISBN 978-90-6984-723-8 | With a summary in English | gratis

Als universitaire studenten onderwijs krijgen uit meerdere vakgebieden, is het goed als ze eerst een stevige basis hebben gelegd in één vakgebied. Zo kunnen studenten beter profiteren van interdisciplinair onderwijs dan wanneer ze meteen onderwijs krijgen waarin kennis uit heel verschillende vakgebieden en hun werkwijzen wordt gecombineerd.

Voordelen van interdisciplinair onderwijs zijn de mogelijkheden die er ontstaan om maatschappelijke problemen op te lossen, die vaak niet vanuit slechts één vakgebied aangepakt kunnen worden. Daarnaast kunnen afgestudeerden profijt hebben van die extra kennis voor het vinden van werk.