Grensverleggend

Kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek

De Jonge Akademie

2015 | 84 pagina's | ISBN 978-90-6984-699-6 | With a summary in English | gratis

ls interdisciplinariteit vooral een buzzwoord voor beleidsmakers of leidt het echt tot vernieuwende concepten en verrassende uitkomsten? In Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek verkent De Jonge Akademie theorie en praktijk van wetenschapsbeoefening die vakgebieden overschrijdt. Met werkbare aanbevelingen voor beleidsmakers, universitaire bestuurders, wetenschappelijke tijdschriften en individuele onderzoekers.