Grote faciliteiten voor natuurkundig en sterrenkundig onderzoek

Advies van de Raad voor Natuur- en Sterrenkunde

Raad voor Natuur- en Sterrenkunde (RNS)

2004 | 56 pagina's | ISBN 90-6984-423-0 | gratis

De Raad voor Natuur- en Sterrenkunde (RNS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft in het najaar van 2003 een werkgroep ingesteld met als taak een advies te formuleren over de wijze waarop het Nederlandse wetenschappelijke profijt van deelname aan internationale faciliteiten kan worden vergroot. De werkgroep is uitgegaan van een interne RNS-notitie met feitelijke, beschrijvende informatie over internationale faciliteiten voor natuur-, sterrenkundig en natuurwetenschappelijk onderzoek waaraan Nederland op structurele wijze deelneemt. In de hoofdstukken 1 tot en met 4 wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop Nederland participeert in onderzoeksfaciliteiten met een internationale status of uitstraling. Daarbij is een indeling aangehouden in drie groepen, te weten faciliteiten waarbij Nederlandse participatie op regeringsniveau is verankerd (hoofdstuk 1), faciliteiten van internationale statuur voor monodisciplinair onderzoek (hoofdstuk 2), en faciliteiten voor multidisciplinair onderzoek (hoofdstuk 3). Tevens worden enkele opmerkingen gemaakt over onderzoek waarvoor internationale samenwerking voor de stichting van grote faciliteiten spoedig noodzakelijk zal worden (hoofdstuk 4). Op grond van deze inventarisatie van Nederlandse belangen in grote internationaal georganiseerde onderzoeksfaciliteiten is een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen voor concrete actie geformuleerd. Van de conclusies en aanbevelingen is een Engelse vertaling in het rapport opgenomen.