Handboek Verkenner

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2002 | gratis

Het handboek is bedoeld als praktische leidraad en als hulpmiddel voor alle bij de verkenningen betrokkenen en geeft informatie over zaken waar men aan moet, maar ook waar men aan kan denken bij het voorbereiden en uitvoeren van verkenningen. Zie ook de bijlage bij dit handboek: Methodiek Verkenningen (mei 2002) (pdf) van de hand van dr. B.J.R. van der Meulen (Universiteit Twente). Dit rapport geeft vele zinvolle suggesties voor de planning en uitvoering van verkenningen en gaat uitgebreid in op de methoden die bij verkenningen kunnen worden toegepast. Dit handboek is via deze website alleen als pdf te verkrijgen.