Handreiking. Evaluatie van maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek

Evaluating Research in Context (ERiC)

HBO-raad, KNAW, NWO, VSNU en de afdeling Science System Assessment van het Rathenau Instituut

2010 | 24 pagina's | gratis

Onderzoek kan nu beter beoordeeld worden op haar maatschappelijke waarde. Het ERiC-project, waarin vijf organisaties op het gebied van onderzoek (KNAW, NWO, HBO-raad, VSNU en het Rathenau Instituut) samenwerken, heeft een methode ontwikkeld om die te bepalen. Nederland is hiermee internationaal een voorloper.

Tot nu toe werd de kwaliteit van onderzoek vooral gemeten aan de hand van het aantal publicaties dat onderzoekers produceren en hoe vaak die worden geciteerd door andere onderzoekers. In de nieuwe methode telt ook mee of het onderzoek bruikbaar is voor bijvoorbeeld innovatie in het bedrijfsleven of voor het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dus om het verspreiden van onderzoeksresultaten buiten het eigen vakgebied.

ERiC staat voor Evaluating Research in Context. Het beoogt methodes te ontwikkelen voor de beoordeling van de maatschappelijke relevantie van onderzoek. De samenwerkingspartners financieren het project zelf. De organisaties waar pilots zijn gehouden, hebben ook financieel bijgedragen.