Het forumwaarmerk van wetenschap

Argumenten voor een nieuwe traditie

Groot, A. de, Visser, H.

2003 | xiv + 130 pagina's | ISBN 90-6984-391-9 | gratis

Dit boek is een wetenschapstheoretische studie. Het gaat over de algemene vraag of, en zo ja, hoe onderzoekers op hun wetenschapsgebied, gebruik makende van onderzoeksgegevens, nieuwe kennis kunnen ontwikkelen. 'Er is geen waarheid buiten consensus om'.

Deze elegante filosofische stelling van J.P. Guépin kan als motto van dit werk worden beschouwd. In dit boek wordt voorgesteld A.D. de Groots Forumtheorie daadwerkelijk in praktijk te brengen door de beoordeling of een bepaalde kennisclaim 'naar ons beste huidige weten wetenschappelijk waar' is, over te laten aan een forum van specifiek competente topdeskundigen.

Aan deze visie ligt een waarheidsdefinitie ten grondslag die in streng contrast staat met de opvatting dat 'waarheid' iets absoluuts is. Daarvoor is geen plaats in de filosofie van de auteurs die als 'rationeel agnosticisme' wordt bestempeld, maar uitdrukkelijk ook geen waarheidsrelativisme is. Dit boek, dat het resultaat is van meer dan dertig jaar denken en schrijven over de Forumtheorie, is ook toegankelijk voor diegenen die hier niet van op de hoogte zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in een brede kijk op wetenschap.