Inkoop- en Aanbestedingsbeleid KNAW 2020

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2019 | 13 pagina's | gratis

Het beleid schetst de voor de inkoop- en aanbestedingspraktijk relevante doelstellingen en uitgangspunten van de KNAW en geeft invulling aan de ruimte die de wetgever aan aanbestedende diensten heeft gelaten. De procedures, richtlijnen en kaders gelden in beginsel voor alle onder de KNAW ressorterende instituten en organisaties. Het document maakt inkoop en aanbesteding inzichtelijk voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen. Het document is daarnaast bedoeld voor eigen directeuren, leidinggevenden en medewerkers die op enigerlei wijze bij inkoop en aanbesteding zijn betrokken. Afwijkingen zijn alleen toegestaan na goedkeuring door de algemeen directeur.