Intellectuele eigendom

Wetenschaps-stimulator?

Verkade, D.W.F.

1997 | 33 pagina's | ISBN 90-6984-196-7 | gratis

Een nieuw Europees intellectueel eigendomsrecht geeft een 25-jarig exclusief publicatierecht op de eerste uitgave van (oer)oude, onuitgegeven werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarop geen auteursrecht meer bestaat of nooit bestaan heeft.

In deze uitgave wordt de regeling kritisch besproken, tegen de achtergrond van de bredere vraag of intellectuele eigendom nodig of nuttig is als wetenschaps-stimulator. Verschillende oudere, mislukte bewegingen voor intellectueel-eigendomsrechtelijke bescherming van wetenschappelijke ontdekkingen komen aan de orde.Hoe valt vanuit wetenschappelijke optiek/ethiek te denken over dergelijke systemen?

Ten slotte wordt ingegaan op de vraag of intellectuele eigendomswetgeving zich ten opzichte van maatschappelijk omstreden nieuwe technologie al dan niet neutraal dient op te stellen, en wat neutraliteit in dit verband betekent.