Jaarrede 2006

Jaarrede van de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, uitgesproken tijdens de Verenigde Vergadering op 8 mei 2006

Frits van Oostrom

2006 | gratis

De eerste geldstroom voor onderzoek én onderwijs moet kwantitatief en kwalitatief substantieel versterkt worden. Daarvoor breekt de president van de KNAW, prof. dr. Frits van Oostrom, een lans in zijn Jaarrede tijdens de Verenigde Vergadering op 8 mei 2006. Een gezonde eerste geldstroom is een noodzakelijke voorwaarde voor het fundament van de wetenschap, voor continuïteit, voor ware innovatie. Daar bevindt zich immers, aldus Van Oostrom, 'de kraamkamer van jong talent, het atelier waar enthousiasme moet worden gewekt bij jonge mensen om hun leven aan de wetenschap te wijden'.