Jan Woltjer tegen de school van Cobet

Een evaluatie van 'Overlevering en Kritiek' (1886)

Slings, S.R.

2003 | 36 pagina's | ISBN 90-6984-379-X | gratis

Jan Woltjers rectorale rede 'Overleving en kritiek' (VU, 1886) is een belangrijk document in de geschiedenis van de beoefening van der Griekse tekstkritiek in Nederland. Voor het eerst keert zich hier een Nederlands geleerde tegen de toentertijd dominante school van C.G. Cobet (1813-1889), die het primaat van het bandeloos maken van tekstverbeteringen voorstond. Woltjer gaat uiterst fundamenteel in op de grondslagen van deze richting. In dit boek vergelijkt de auteur -- opvolger van Woltjer als hoogleraar Grieks aan de VU -- Woltjers fundamentele kritiek met zijn eigen ervaringen als uitgever van een Griekse tekst (Plato's Paliteia). Hierbij wordt duidelijk dat enerzijds Woltjers visie nog steeds actueel is, maar anderzijds in de praktijk van tekstuitgevers teveel vraagt.