Klaar om te wenden ...

De academische bestudering van religie in Nederland: een verkenning

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2015 | 120 pagina's | ISBN 978-90-6984-694-1 | With a summary in English | gratis

Er moet scherp aan de wind gezeild worden om de Nederlandse religiewetenschap en theologie in de toekomst goed op de kaart te houden. De beide velden worstelen al twintig jaar met bezuinigingen en versnippering. Kwaliteit en relevantie dreigen daardoor in gevaar te komen.

Nodig is een heldere visie op de rol in de samenleving, en meer samenhang en samenwerking in onderzoek en onderwijs. Dat kan worden bereikt via de ontwikkeling van een gezamenlijke onderzoeksagenda met een duidelijk thema. Deze aanbevelingen komen uit het rapport Klaar om te wenden, een verkenning van de academische studie van religie in Nederland, in opdracht van de KNAW.