KNAW-advies Gebruik burgerservicenummer (BSN) bij wetenschappelijk onderzoek met gegevens

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2008 | gratis

De KNAW verzoekt de ministers van Justitie, VWS, OCW en BZK het bij Algemene Maatregel van Bestuur mogelijk te maken dat organisaties voor wetenschappelijk onderzoek gebruik mogen maken van het Burgerservicenummer (BSN).
Bij gebruik van het BSN hoeven, in tegenstelling tot de huidige situatie, persoonskenmerken om betrokkenen bij een onderzoek te kunnen onderscheiden niet meer te worden gebruikt. Daardoor wordt de bescherming van hun privacy verhoogd, wordt wetenschappelijk onderzoek dat thans geen doorgang kan vinden, mogelijk wel uitgevoerd, en het wetenschappelijk onderzoek kan er betrouwbaarder en efficiënter door worden.