Leescultuur onder vuur

Zes voordrachten over geletterdheid

Marita Mathijssen, Adriana G. Bus, Frans-Willem Korsten, Marc Verboord, Christophe de Voogd en Thomas Vaessens. Onder redactie van Koen Hilberdink en Suzanne Wagenaar, Raad voor Geesteswetenschappen (RGW)

2006 | 72 pagina's | ISBN 90-6984-486-9 | gratis

Docenten in het voortgezet en hoger onderwijs worden steeds vaker geconfronteerd met studenten die 'anders' omgaan met klassieke werken. Het is voor hen vaak lastig jonge mensen die zijn opgeroeid in een wereld van internet en computergames tot het lezen van hoogtepunten uit onze literatuurgeschiedenis te stimuleren. Hoe breng je deze jonge mensen dan toch met het cultureel erfgoed in contact? Over deze vraag organiseerde de Raad voor Geesteswetenschappen van de KNAW in samenwerking met Stichting Lezen in 2005 een discussiemiddag. Onderzoekers uit de geestes- en sociale wetenschappen hebben hun licht laten schijnen over deze problematiek. Centraal stonden vragen als: Hoe is historische letterkunde interessant te maken voor jonge mensen? Waarom is lezen belangrijk en welke competenties doe je daarbij op? De Raad voor Geesteswetenschappen geeft met deze bundel een aanzet voor interdisciplinair onderzoek naar lezen en canonvorming.