Markt en ziel

Jaarrede voor de Verenigde Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 21 mei 2007

Frits van Oostrom

2007 | 16 pagina's | ISBN 978-90-6984-525-8 | gratis

Prof. dr. Frits van Oostrom, president van de KNAW, pleit in zijn Jaarrede tijdens de Verenigde Vergadering op 21 mei 2007 voor herwaardering van de ziel in wetenschap en universiteit. 'Het infiltreren van de markt in universiteit en wetenschap is des te makkelijker en eenzijdiger gegaan, omdat wetenschappers, en zeker ook hun bestuurders, te weinig ruggengraat hebben getoond. Zij hebben te vaak gedacht dat zij er op vooruit zouden gaan als zij het academische fysiek bloeddoping zouden toedienen met modern marktdenken. Als gevolg daarvan zit het inmiddels dieper dan wat scheefgroei her en der; misschien nog net niet in de genen maar wel in de bloedbaan.'