Methodiek Verkenningen

Naar een ontwerpbenadering voor het opzetten van een verkenning

Meulen, B.J.R. van der

2002 | gratis

Deelrapport voor Handboek Verkenner. (pdf). In dit deelrapport wordt een ontwerpaanpak voor verkenningen gepresenteerd. De basis hiervoor zijn de succesfactoren die door Irvine and Martin gearticuleerd zijn als resultaat van hun internationaal overzicht van verkenningen, en in verschillende vorm nog steeds terugkomen als conclusies van ervaringen met verkenningen. Zoveel mogelijk is geprobeerd deze succesfactoren te vertalen naar de Nederlandse praktijk. Vervolgens worden de belangrijkste fasen van een verkenningsproces beschreven, als raamwerk waarbinnen een verkenning kan worden ontworpen. Het belangrijkste doel van dit raamwerk is om de relatie tussen verkenningsactiviteit en omgeving (opdrachtgever en andere betrokkenen) te zekeren en de verkenning doenbaar te houden in tijd. De ontwerpvragen tot slot zijn vrij breed geformuleerd maar vereisen voor een goede start van een verkenning wel zorgvuldige beantwoording. Dit handboek is via deze website alleen als pdf te verkrijgen.