Multifactoriële aandoeningen in het genomics-tijdperk

Verkenning

Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)

2006 | xvi + 204 pagina's | ISBN 90-6984-475-3 | gratis

Multifactoriële aandoeningen ontstaan door combinaties van genetische aanleg, 'spontane' mutaties in één of meerdere genen, omgevingsfactoren en leefstijl. Hoewel deze groep van aandoeningen waaronder de meeste chronische ziekten vallen zeer veel voorkomt, is er nog maar weinig bekend over de verschillende specifieke interacties die tot het ontstaan en het beloop van multifactoriële ziekten leiden.
De verkenning richt zich op de kansen en mogelijkheden van het Nederlandse onderzoek naar het ontstaan, beloop en preventie van multifactoriële chronische ziekten en op de infrastructurele voorzieningen en overige randvoorwaarden die nodig zijn om in Nederland dergelijk onderzoek uit te kunnen voeren.