Naar een raamwerk voor de kwaliteitsbeoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2013 | 48 pagina's | ISBN 978-90-6984-668-2 | gratis

Dit advies reikt instanties die met beoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek te maken hebben, handvatten aan voor het opstellen van goede beoordelingsinstrumenten en in het bijzonder kwaliteitsindicatoren op het gebied van de sociale wetenschappen. 

Het advies gaat in op de criteria om goede beoordelingsinstrumenten voor het sociaalwetenschappelijke onderzoek te ontwikkelen. 

Handout: Zes beoordelingscriteria voor sociaalwetenschappelijk onderzoek (pdf)