Navigeren en anticiperen in onzekere tijden

WRR en KNAW

2021 | 82 pagina's | gratis

Het is cruciaal dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de COVID-19-pandemie, inclusief het worstcasescenario. Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen. Nederland moet zich voorbereiden op de mogelijkheid dat we nog jaren zullen leven met het coronavirus, met grote gevolgen voor de zorg, maar ook voor andere beleidsterreinen.

De WRR en de KNAW schetsen vijf scenario’s die handvatten bieden bij het ontwikkelen van een samenhangende beleidsstrategie voor de omgang met de COVID-19-pandemie en belangrijke langetermijnopgaven.

De scenario’s zijn geen voorspellingen maar handvatten om op verschillende denkbare ontwikkelingsrichtingen van de pandemie voorbereid te zijn. Ze laten zien dat afhankelijk van het verloop van de pandemie er meer of minder ruimte is voor herstel op het gebied van gezondheidszorg, samenleving en economie. Dat vraagt van overheid en samenleving om anticipatie en zorgvuldig navigeren tussen crisisbestrijding en bestaande langetermijnbeleidsopgaven. Een samenhangende beleidsaanpak staat hierbij voorop. Wat betreft de bestrijding van de pandemie is wereldwijde vaccinatie het meest urgente en effectieve instrument. Daarin kan de Nederlandse overheid in samenwerking met andere landen een rol spelen.