Nederland als bezettende mogendheid 1648 - 2001

Lammers, C.J.

2003 | 84 pagina's | ISBN 90-6984-396-X | gratis

In dit essay laat de auteur aan de hand van een historisch overzicht zien dat Nederland van 1648 tot op heden voortdurend in de weer was en is met bezetten en bezettingen. Aan de orde komen onder meer: de bezetting van de Generaliteitslanden, de overheersing van België - in de vorm van het zgn. Condominium (een Nederlands-Engelse bezetting van 1706-1716), van de Barrièresteden (tot 1782), en later in het kader van het Verenigd Koninkrijk (1814-1830) -, voorts onze koloniale bezettingen in Z.O. Azië in de 19e en 20e eeuw en ten slotte de vredesmissies van de VN en andere internationale verbanden als - althans qua opzet - 'heilzame bezettingen' waar Nederland bij betrokken is en blijft. Het Nederlands bezettingsregiem tijdens het Condominium en later in de koloniale tijd wordt vanuit een sociologisch perspectief vergeleken met dat der Engelsen en Fransen. Geconcludeerd wordt dat er sprake was van min of meer constante verschillen in bezettingsstijl.