Nederlands en/of Engels?

Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2017 | 112 pagina's | ISBN 978-90-6984-717-7 | With a summary in English | gratis

De keuze voor het Nederlands of Engels als onderwijstaal op universiteiten en hogescholen vergt zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de inhoud en doelstellingen van de opleiding . Daarnaast moet worden gezorgd voor goede ondersteuning, zoals het trainen van docenten in het geven van onderwijs in het Engels en een goede integratie van buitenlandse en Nederlandse studenten en docenten in een international classroom. Bovendien is het waardevol om de Nederlandse taalvaardigheid op peil te houden.

Cijfers over hoger onderwijs

Tabellen (pdf) behorend bij de KNAW-verkenning Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs