Nederlands sociaal-wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief

Gammaberaad

2006 | gratis

Notitie van het Gammaberaad met indicaties over de kwaliteit van het Nederlandse onderzoek in internationaal vergelijkend perspectief, de mate waarin Nederlandse onderzoekers deelnemen aan internationale netwerken, en de mate waarin Nederland op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd is in internationale gremia, zoals ESF en de kaderprogramma's van de Europese Commissie.