Onderzoekers optimaal opgeleid

Advies over de Nederlandse onderzoeksopleiding

KNAW-werkgroep onderzoekersopleidingen

2005 | 36 pagina's | ISBN 90-6984-460-5 | gratis

In dit advies verwoordt de KNAW haar opvattingen over de wenselijke vormgeving en organisatiestructuur van de onderzoekersopleiding in Nederland. Onder de onderzoekersopleiding wordt het traject verstaan dat de (onderzoeks)masteropleiding en het promotietraject omvat, en dat voltooid wordt met de promotie. De KNAW-werkgroep onderzoekersopleidingen is in dit advies nadrukkelijk uitgegaan van het belang van een hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en van de onderzoekeropleiding in nationaal perspectief.