Onderzoeksmasters in de Sociale Wetenschappen; eerste ervaringen

Advies van de Sociaal-Wetenschappelijk Raad

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2007 | 56 pagina's | ISBN 978-90-6984-536-4 | gratis

Dit KNAW-advies laat zien dat er een grote verscheidenheid aan onderzoeksmasters op het terrein van de sociale wetenschappen bestaat, zowel qua instroom, inhoud, en organisatorische inbedding, als qua verstrekte graad.

De onderzoeksmasters zijn jong: pas vorig jaar zijn de eerste studenten afgestudeerd. Zowel de verscheidenheid als de versheid nopen tot voorzichtigheid in het trekken van algemene conclusies, en tot terughoudendheid in het doen van aanbevelingen.

Niettemin is duidelijk dat het verschijnsel onderzoeksmasters binnen de sociale wetenschappen enthousiast is ontvangen als een belangrijke vernieuwing in het palet aan opleidingen.