Ontwikkeling van talent in de tweede fase

Advies van de KNAW-klankbordgroep voortgezet onderwijs

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2003 | 48 pagina's | ISBN 90-6984-387-0 | gratis

Advies over het voortgezet onderwijs, waarin de KNAW voorstelt om binnen de profieldelen onderscheid te maken tussen duurzame concepten en kernvaardigheden aan de ene kant en theoretische en praktische contexten aan de andere kant. In te stellen vaste Profielcommissies zouden de vakken in hun onderlinge samenhang en in een profielbrede context moeten neerzetten. Het advies is voorbereid door een breed samengestelde KNAW-klankbordgroep voortgezet onderwijs, onder voorzitterschap van prof. dr. G. van Koten. Het is totstandgekomen in samenspraak met docenten en andere deskundigen uit het onderwijsveld.