Over de grenzen van het weten

Jaarboek 1998. Vereniging van Akademie-onderzoekers

Klamer, Marian, Molema, Ingrid, Spreeuw, Robert, Stapel, Diederik (redactie), Veenhof, Herman (eindred.)

1999 | 188 pagina's | ISBN 90-6984-254-8 | gratis