Proefdierkundig verslag 2013 en 2014

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2015 | 25 pagina's | gratis

Proefdierkundig verslag 2013 en 2014 van de drie KNAW-instituten die met proefdieren werken:
• Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek
• Nederlands Herseninstituut
• Nederlands Instituut voor Ecologie