Samenvattend verslag van de bijeenkomst van de Commissie Geesteswetenschappen met faculteiten en onderzoekscholen ter bespreking van de mogelijkheden voor een onderzoeksvariant binnen de masteropleiding

Gehouden op 11 oktober 2000 te Amsterdam

Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

2000 | gratis