Stevig in de steigers

Kansen voor de regenerative geneeskunde in Nederland

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Verkenning uitgevoerd onder auspiciën van de Raad voor Medische Wetenschappen)

2009 | 160 pagina's | ISBN 978-90-6984-593-7 | With a summary in English | gratis

De Akademie heeft een verkenning gedaan naar het gebied regeneratieve geneeskunde. Het rapport beschrijft de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen op de onderzoeksgebieden stamcellen en biomaterialen, en de noodzakelijke synergie tussen beide. Ook gaat het rapport in op de bestuurlijke, juridische en ethische randvoorwaarden om Nederland beter te positioneren in dit wetenschapsgebied.
Stevig in de steigers - kansen voor de regeneratieve geneeskunde in Nederland is op donderdag 15 oktober 2009 in Nieuwspoort aangeboden aan de directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS.

Well Underway. Opportunities for regenerative medicine in the Netherlands