Strategisch plan KNAW 2007-2010'Duurzame wetenschap'

2006 | 62 pagina's | ISBN 90-6984-490-7 | gratis

Strategienota waarin de KNAW de hoofdlijnen van haar beleid voor de periode 2007-2010 uiteenzet. In haar nota pleit de KNAW onder meer voor meer ruimte voor hoogwaardig langetermijngericht onderzoek in Nederland.