Strategische verkenning Nieuwe Biologie

Het kloppend hart van de life sciences

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Commissie Visie Biowetenschappen

2011 | ISBN 978-90-6984-636-1 | With a summary in English | gratis

Nederland heeft een sterke positie in de biowetenschappen, concludeert de KNAW in deze strategische verkenning Nieuwe Biologie. Dat is te danken aan een combinatie van internationaal toonaangevende wetenschap, goede opleidingen en internationaal gerichte innovatieve bedrijven. De Akademie wijst in dit rapport vijf gebieden aan waarin het Nederlandse onderzoek vooral focus, massa én internationale impact heeft. Maar er zijn nu ook dringend maatregelen nodig om onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie te versterken. De strategische verkenning Nieuwe biologie? het kloppend hart van de life sciences is geschreven door een breed samengestelde commissie, met leden uit wetenschap en bedrijfsleven, onder voorzitterschap van de Akademielid Rudy Rabbinge. Het rapport doet aanbevelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en kennisvalorisatie.