Toetsing van ondernemingsbeleid door de rechter, mede in rechtsvergelijkend perspectief

Over het onderscheid tussen gedragsnormen en toetsingsnormen

Timmerman, L.

2004 | 25 pagina's | ISBN 90-6984-414-1 | gratis

Dit boek gaat over het belang van een terughoudende toetsing van ondernemingsbesluiten door de rechter. Veel gebruikte uitdrukkingen in dit verband zijn: de rechter mag niet op de stoel van de ondernemer plaatsnemen; hij mag niet de doelmatigheid van een besluit beoordelen, maar alleen de rechtmatigheid ervan; hij mag ondernemingsbeleid alleen marginaal toetsen. De auteur gaat in op een aantal bijkomende omstandigheden die het oordeel van de toetsende rechter zouden moeten kleuren en waarmee het idee van beperkte toetsing vorm gegeven zou moeten worden.