Turning the Water Wheel Inside Out

Foresight Study on Hydrological Science in The Netherlands

Foresight Committee on Hydrological Science in The Netherlands

2004 | xviii + 138 pagina's | ISBN 90-6984-438-9 | gratis

Deze publicatie is het eindrapport van de KNAW Verkenningscommissie Hydrologie, die haar verkennende werkzaamheden is begonnen in januari 2004. De hydrologische wetenschap bestudeert de kringloop van het water en poogt inzicht te krijgen in de interactie van die kringloop met de geosfeer, de atmosfeer en de biosfeer. Hydrologie is bij uitstek een interdisciplinaire wetenschap, het vereist expertise van ecologie, bodemkunde, biogeochemie, chemie, meteorologie, vloeistofmechanica en wiskunde. De interactie van hydrologie met deze disciplines - en daar komen er in de toekomst ongetwijfeld nieuwe interacties bij - zorgt voor vele nieuwe uitdagende mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek. Door bestudering van de waterkringloop kan de hydrologie een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van mondiale problemen, zoals waterschaarste, gebrekkige voedselveiligheid, de vermindering van waterkwaliteit, het verdwijnen van ecosystemen, bestrijding van ziektes en wereldwijd optredende veranderingen. Nederlandse hydrologen zouden zich- aldus de Verkennings Commissie Hydrologie - met name moeten richten op die gebieden waarop zij toonaangevende internationale expertise hebben èn op thema's met maatschappelijke relevantie die interdisciplinair onderzoek stimuleren. Vanuit dit oogpunt zijn de volgende thema's volgens de Commissie van groot strategisch belang: 1. Hydrologie en klimaat; 2. Hydrologie en geo-ecosystemen en 3. Hydrologie en geo-milieu. Om te zorgen dat het Nederlandse hydrologische onderzoek zich richt op de concentratie en versterking rond deze interdisciplinaire onderwerpen, stelt de commissie voor een nationaal wetenschappelijk hydrologisch centrum op te richten onder de naam Boussinesq Centrum voor Hydrologie. Het streven van het centrum is om gunstige voorwaarden te creëren voor een efficiënte multidisciplinaire onderzoeksomgeving. Naast het vaststellen van een onderzoeksprogramma op basis van de voorgestelde prioriteiten, worden andere taken voorgesteld, zoals het oprichten van een River Basin Data and Modelling Centre voor strategisch geselecteerde grote stroomgebieden of het ontwikkelen van een Virtueel Hydrologisch Laboratorium op basis van de bestaande veldlocaties. Het verkenningsrapport bevat aanbevelingen voor universiteiten, niet-universitaire onderzoekinstituten, financiers van wetenschappelijke onderzoek en beleidsmakers.

De KNAW hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de verdere groei en grotere zichtbaarheid van dit internationaal georiënteerde veld.

In this report, the Hydrology Foresight Committee presents her findings of the study of the current status and potentials of hydrologic research in The Netherlands, and prospects for future developments. The Committee elucidates that hydrology is a vital component of the earth system science. Hydrology concerns the occurrence, movement and composition of water below and on the earth's surface. It is an interdisciplinary science with strong links to biology, geology, oceanography, atmospheric and solid earth sciences. The Committee explains the social relevance of hydrological research as it plays an important role in helping to solve global problems, such as water scarcity and lack of food security. Hydrology provides the knowledge that is needed to predict the occurrence of natural and human-induced hazards such as floods, droughts, and water pollution. The Committee identifies a number of major challenges in international hydrological research. The Committee recognizes that Dutch hydrologists play a prominent role at the international level, and that there are tremendous opportunities for them to become key players in a number of important breakthroughs in global hydrology. To make this possible, it is necessary to formulate a focussed research agenda and to establish an effective organizational structure for coordinating hydrological scientific research. The Committee has identified three priority research themes that should form the basis for a focussed research agenda. These choices are made based on the prospects for keeping Dutch hydrology at the forefront internationally, stimulating intensive interdisciplinary research, and enhancing the funding potentials. The three priority themes for Dutch hydrology are: 1. Hydrology and climate. 2. Hydrology and geo-ecosystems. 3. Hydrology and geo-environment. The Committee has prepared a thorough overview of hydrology education programmes in the Netherlands. The Committee recommends establishing a virtual research centre dedicated to focussing and strengthening hydrological research in The Netherlands, based on the priority themes mentioned above, and within an interdisciplinary research framework.